Studiosus.nl
Online Scripties & Verslagen

  De Telegraaf 7 weken 17 euro
  Vrij Nederland 8 nummers 8 euro

contacteer de auteur

Palliatieve sedatie
Een menswaardig einde of moord?

Inleiding
Deze scriptie in het kader van mijn afstuderen in het Nederlands Recht aan de Universiteit Maastricht is geen standaard juridisch werk. Het is een juridische scriptie die ook veel raakvlakken met de ethiek en de geneeskunde heeft. Mijn interesse voor de geneeskunde en de gezondheidssector kwam tijdens mijn juridische studie steeds duidelijker naar voren. Na enkele keuzeblokken gevolgd te hebben in deze richting en na een stage bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg is mijn belangstelling zodanig aangewakkerd dat ik heb gekozen voor de volgende probleemstelling voor mijn scriptie.

Leidt palliatieve sedatie tot een menswaardig einde of is het moord?

De discussie rondom sedatie en vormen van levensbeŽindiging is erg actueel en verkeert eigenlijk nog in een beginstadium. Ik realiseer me dan ook dat ik geen gemakkelijk onderwerp heb gekozen. Niet alleen begripsmatig is het een complexe materie, ook empirisch is de problematiek nog maar beperkt onderbouwd. Echter, de belangrijkste reden waarom het gekozen onderwerp niet eenvoudig is, ligt in de emotionele en ideologische lading.

Mijn scriptie zal ik beginnen met in het eerste hoofdstuk de begrippen rondom levensbeŽindiging en sedatie te verduidelijken. Hier zal ik in het kort ingaan op wat euthanasie is, wat versterven inhoudt, wat we moeten verstaan onder abstineren en nietreanimeren, wat als niet medisch zinvol wordt gezien en natuurlijk komt het begrip sedatie aan bod. Na verheldering van deze begrippen moet duidelijk zijn waar sedatie zich in het scala van mogelijkheden omtrent levensbeŽindiging bevindt. Ik zal het volgende hoofdstuk hier geheel aan wijden. Het juridische kader en het ethische kader komen in dit hoofdstuk aan bod. In het daarop volgende hoofdstuk zal een casus worden besproken waarin de gevolgen van palliatieve sedatie vanuit de praktijk worden verklaard. Ook zal daar duidelijk worden wanneer sprake is van normaal medisch handelen of van moord. Ik zal mijn scriptie eindigen met het beantwoorden van de probleemstelling in een concluderend hoofdstuk.

Bestand DownloadenStudiosus is een onderdeel van Student&Onderzoek