Studiosus.nl
Online Scripties & Verslagen

  De Telegraaf 7 weken 17 euro
  Vrij Nederland 8 nummers 8 euro

contacteer de auteur

Prestatiebeloning bij de Rijksoverheid: De rol van extrinsieke beloning

Deze scriptie heeft als onderwerp de toepassing van prestatiebeloning bij de Rijksoverheid en de rol die extrinsieke beloning hierin speelt. Onderzocht is hoe de houding van rijksambtenaren t.o.v. extrinsieke beloning van invloed kan zijn op de toepassing van prestatiebeloning bij de Rijksoverheid. De conclusie van dit onderzoek is dat niet alleen de houding van rijksambtenaren t.o.v. extrinsieke beloning een rol speelt, maar ook de houding van rijksambtenaren t.o.v. intrinsieke beloning.

Bestand DownloadenStudiosus is een onderdeel van Student&Onderzoek