Studiosus.nl
Online Scripties & Verslagen

  De Telegraaf 7 weken 17 euro
  Vrij Nederland 8 nummers 8 euro

contacteer de auteur

'Alle gekheid op een stokje', Het stigma en de psychiatrie

Waar ik benieuwd naar ben (en dit heb ik ook beschreven in het voorwoord) is of er nog steeds een stigma heerst op de psychiatrie. Zo ja, wat kan er dan aan gedaan worden? In eerste instantie schrijf ik de afstudeeropdracht voor mijzelf vanwege mijn nieuwsgierigheid over het onderwerp en omdat ik hoop duidelijkheid te krijgen over mijn vragen die ik in het voorwoord heb benoemd. In tweede instantie kan deze afstudeeropdracht ook nuttig zijn voor zorginstellingen die omgaan met psychiatrische cliŽnten. Wat ik wel duidelijk wil maken is dat deze afstudeeropdracht niet in opdracht is geschreven voor zorginstellingen, maar vanuit mijzelf. Deze afstudeeropdracht kan naar mijn mening relevant zijn voor zorginstellingen, omdat zij misschien ook baat hebben bij een beter beeld over de cliŽnt en welk effect een mogelijk stigma kan hebben op de cliŽnt.

Op het onderwerp heb ik een probleemstelling losgelaten.

Mijn probleemstelling luidt: 'wat voor een effect heeft het stigma op de psychiatrische cliŽnt'.

Als subvragen heb ik: is er een stigma op de psychiatrie? Zo ja, is deze verergerd of verminderd? Wat moet er aan gedaan worden om het stigma te veranderen? Wat ik wil bereiken is het volgende: ik wil kijken of er nog een stigma heerst op de psychiatrie. Zo ja, wat heeft dit voor een effect op psychiatrische cliŽnten. Volgens mij heeft een stigma op de psychiatrie een effect op de psychiatrische cliŽnten.

Mijn onderzoeksvraag luidt daarom: "Wat is het stigma op de psychiatrie en wat is het effect op de psychiatrische cliŽnt?"

Met het oog op de probleemstelling wil ik eerst weten wat een stigma precies inhoudt. Hier gaat hoofdstuk 1 over. Ik heb een onderzoek gehouden (waarvan de onderzoeksmethode verderop staat beschreven) of er een stigma heerst en de uitkomsten van het onderzoek staan beschreven in hoofdstuk 2. In dit hoofdstuk staan de uitkomsten van het onderzoek bij mannen. Het derde hoofdstuk laat de uitkomsten van het onderzoek bij vrouwen zien. Ik heb een onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen, omdat ik van mening ben dat deze anders van elkaar denken en omdat ik een tweesplitsing van resultaten makkelijker vond dan bijvoorbeeld een driesplitsing. Door de mannen en de vrouwen van elkaar te scheiden wil ik een helder overzicht geven van de resultaten. In de conclusie ga ik vooral in op het effect op de psychiatrische cliŽnt. In het vierde hoofdstuk staat de conclusie beschreven die ik uit de onderzoeken heb gehaald over het wel of geen stigma op de psychiatrie en het mogelijke effect dat deze kan hebben op de psychiatrische cliŽnt. Daarnaast ga ik in op wat er eventueel gedaan moet worden aan het verminderen van het eventuele stigma. Ook geef ik antwoord op de probleemstelling. Als laatste geef ik een samenvatting van de afstudeeropdracht.

Ten slotte wil ik het nog hebben over de manier waarop ik te werk ben gegaan. Zo heb ik om te kijken of er een stigma rondom psychiatrie heerst en welk effect dit heeft op de cliŽnt een steekproef gedaan onder de 'maatschappij' in de vorm van een gestructureerde vragenlijst. Voordat ik dat had gedaan, heb ik me eerst verdiept in de materie van het mogelijke stigma rond de psychiatrie. Dit heb ik gedaan met behulp van een literatuuronderzoek.

Bestand DownloadenStudiosus is een onderdeel van Student&Onderzoek