Studiosus.nl
Online Scripties & Verslagen

  De Telegraaf 7 weken 17 euro
  Vrij Nederland 8 nummers 8 euro

contacteer de auteur

Bewustwording van ontspanningstechnieken voor chirurgische zorgvragers in de post operatieve verpleegkundige zorg

Dit is een belangrijk onderdeel van het verpleegkundige beroep want ontspanning kan pijnverlichtend werken, ook zorgen voor snellere mobilisatie wat leidt tot kortere opname en doorstroming van de zorgvragers.

Tijdens de uitoefening van mijn beroep werd ik mij bewust van het feit dat er ook andere methoden zijn naast de medicatie om pijn te bestrijden. In mijn opleiding maakte ik hier kennis mee en er wordt door verpleegkundigen in de praktijk ook soms mee gewerkt zonder dat men zich daar echt bewust van is. Het interesseert me wat er allemaal aan alternatieven zijn om pijn te bestrijden en deze kennis te delen zodat er bewuster gehandeld kan worden.

Het doel van dit kwaliteitsproject is om aanbevelingen te doen aan (leerling) verpleegkundigen in de begeleiding van zorgvragers met pijn in de leeftijdscategorie 30-70 jaar bij de post operatieve zorg die een buikoperatie hebben ondergaan. Deze aanbevelingen hebben betrekking op het aanreiken van alternatieven methoden bij de pijnbestrijding.

Om mijn doel te kunnen behalen ga ik eerst de wenselijke situatie beschrijven, hoe het vanuit de theorie het beste zou kunnen zijn. Middels literatuurstudie en gebruik van internet wil ik dit gaan uitzoeken. Daarna wil ik de werkelijke situatie gaan inventariseren door middel van observatie. Hoe verloopt op dit moment de begeleiding tijdens het contact van de zorgvrager met pijn en worden ontspanningstechnieken wel/niet toegepast. Deze observaties zal ik later in dit kwaliteitsonderzoek gaan beschrijven. Vervolgens wil ik de wenselijke situatie gaan vergelijken met de werkelijke situatie. Naar aanleiding van de wenselijke en werkelijke situatie ga ik conclusies en aanbevelingen beschrijven.

Bestand DownloadenStudiosus is een onderdeel van Student&Onderzoek