Studiosus.nl
Online Scripties & Verslagen

  De Telegraaf 7 weken 17 euro
  Vrij Nederland 8 nummers 8 euro

contacteer de auteur

In hoeverre zijn framing en kanspresentatie van invloed op de persuasiviteit van een voorlichtingstekst over chlamydia-preventie?

Recent Nederlands onderzoek wijst uit dat nog niet alle jongeren consequent veilig vrijen. Met behulp van voorlichtingscampagnes probeert men hier al jaren iets aan te doen, maar blijkbaar zonder het gewenste effectieve resultaat.

Voorlichtingscampagnes in de vorm van persuasieve boodschappen, zoals in brochures en reclames, hebben tot doel een gedragsverandering teweeg te brengen bij de ontvanger. Nu is er veel onderzoek gedaan naar de determinanten van een daadwerkelijke gedragsverandering in de preventieve gezondheidssfeer. Uit deze onderzoeken blijkt dat in het geval van veilig vrijen de intentie tot veilig vrijen de beste voorspeller is van het daadwerkelijke gedrag: condoomgebruik. Samen met overtuigingen en attitudes ten aanzien van het gedrag, is met de factor intentie de overtuigingskracht van een tekst te meten. Kortom, met deze variabelen dient rekening gehouden te worden bij het ontwerpen van campagnes ter aansporing van condoomgebruik, of meer specifiek: ter preventie van Seksueel Overdraagbare Aandoeningen zoals chlamydia.

In dit onderzoek wordt de volgende vraagstelling onderzocht: In hoeverre zijn framing en kanspresentatie van invloed op de persuasiviteit van een tekst over chlamydia-preventie?

Bestand DownloadenStudiosus is een onderdeel van Student&Onderzoek