Studiosus.nl
Online Scripties & Verslagen

  De Telegraaf 7 weken 17 euro
  Vrij Nederland 8 nummers 8 euro

contacteer de auteur

Eigen woningmagazine: Toegevoegde waarde of niet?

Samenvatting
Van de mensen die achttien jaar en ouder zijn, blijkt de helft zich te oriënteren op een woning en ongeveer zestien procent van de mensen is op zoek naar een woning. Uit de resultaten van de enquête komt tevens naar voren dat een woningmagazine een zeer geschikt medium is om woningen onder de aandacht te brengen.
Het woningmagazine wordt na het medium internet als hoogste gewaardeerd om als verkoper een woning onder de aandacht te brengen. Zes op de tien mensen zien een woningmagazine als een toegevoegde waarde voor de verkoop.
Ook wanneer men niet hoeft te verkopen, weet men woningmagazines te waarderen, zo kijkt drie op de vier mensen een woningmagazine regelmatig tot elke keer in. Van de zoekers kijkt acht op de tien mensen elke keer tot regelmatig een woningmagazine in. Bij de oriënterenden is dit zes op de tien. Veertien procent van de mensen kijkt nooit een woningmagazine in.
Het vertrouwen in een woningmagazine, in de rol als verkoper, komt ook terug in de enquête. Zo is bijna de helft van de mensen bereid een keer te adverteren bij een prijs van € 100,-- en is een op de drie mensen bereid tweemaal te adverteren. Dit terwijl de gemiddelde prijs van een regionaal dagblad rond de € 90,-- ligt.
Tevens is gevraagd waar men de makelaar op selecteert. Daarbij kiest meer dan de helft van de mensen een makelaar op advies van vrienden/familie of naamsbekendheid, met een kleine meerderheid voor de eerste. Maar drie op de honderd mensen selecteert een makelaar op de courtage en zestien op de honderd mensen vanwege het lidmaatschap van een bepaalde branchevereniging.

Bestand DownloadenStudiosus is een onderdeel van Student&Onderzoek