Studiosus.nl
Online Scripties & Verslagen

  De Telegraaf 7 weken 17 euro
  Vrij Nederland 8 nummers 8 euro

contacteer de auteur

De Raad van Commissarissen en prestatiebeloning

Management Summary:
In dit onderzoek wordt de relatie tussen de Raad van Commissarissen, corporate governance en prestatiebeloning bestudeerd. In de literatuur zijn er twee zienswijzen betreffende deze relatie. De ene zienswijze gaat ervan uit dat prestatiebeloning en corporate governance substituten van elkaar zijn, dat wil zeggen dat bij een effectievere corporate governance structuur er minder gebruik wordt gemaakt van prestatiebeloning. De andere zienswijze zegt dat een effectieve corporate governance structuur complementair is aan het gebruik van prestatiebeloning, dat wil zeggen dat bij een effectieve corporate governance structuur er meer gebruik wordt gemaakt van prestatiebeloning. Uit de literatuur blijkt dat een aantal kenmerken van de Raad van Commissarissen van belang is voor de effectiviteit van corporate governance, namelijk de onafhankelijkheid en de grootte van de Raad van Commissarissen, het aantal commissariaten dat een commissaris aanhoudt en de aanwezigheid van een financieel expert in de Raad van Commissarissen. Verwacht wordt dat de afhankelijkheid en de grootte van de Raad van Commissarissen een negatief effect hebben op de effectiviteit van corporate governance. De aanwezigheid van een financieel expert in de Raad van Commissarissen wordt verwacht een positief effect te hebben op de effectiviteit van corporate governance. Over het aantal commissariaten dat een commissaris aanhoudt, is geen verwachting uitgesproken aangezien de theorie daarover niet eenduidig is. Aan de hand van een empirisch onderzoek onder 56 Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen is geanalyseerd, of de samenstelling van de Raad van Commissarissen effect heeft op de effectiviteit van corporate governance, en of er een verband is tussen de effectiviteit van corporate governance en prestatiebeloning. Uit de resultaten blijkt dat er een positieve relatie is tussen de effectiviteit van corporate governance en prestatiebeloning. De afhankelijkheid van de Raad van Commissarissen en de termijn van het dienstverband hebben een negatief effect op de effectiviteit van corporate governance. Het aantal commissariaten waarin een commissaris zitting heeft, heeft een positief effect op de effectiviteit van corporate governance. De overige variabelen zijn niet significant.

Bestand DownloadenStudiosus is een onderdeel van Student&Onderzoek