Studiosus.nl
Online Scripties & Verslagen

  De Telegraaf 7 weken 17 euro
  Vrij Nederland 8 nummers 8 euro

contacteer de auteur

Evaluatie portaal van Windesheim

Een portaal biedt veel mogelijkheden om verschillende soorten informatie te publiceren, uit te wisselen en toegankelijk te maken. Bij het Windesheim portaal is ervoor gekozen een indeling te maken in categorieŽn en selectie van informatie op basis van een persoonlijk profiel (opleiding/persoonlijke interesses) zodat de informatie op maat wordt gepresenteerd aan de studenten.

Doormiddel van een digitale enquete hebben wij de studenten gevraagd om hun mening te geven over het portaal. En dit is gelukt, met maar liefst 730 respondenten hebben wij een goed beeld kunnen krijgen en onze conclusies kunnen trekken van wat de studenten van het portaal vinden.

De meeste respondenten gebruiken het portaal 2-5 keer per week. Maar Liefst 14% procent van de ondervraagde studenten schat hun technische kennis qua omgang met ICT laag in. Dat betekend dat maar liefst 86% van de ondervraagde vindt dat ze in de meeste gevallen normaal/goed met een dienst zoals het portaal om moet kunnen gaan. Een overgrote meerderheid van 540 van de ondervraagde vindt dan ook dat ze nu gemakkelijker relevante informatie over school thuis kunnen vinden dankzij het portaal. Er zou dus geconcludeerd kunnen worden dat veel studenten op het Windesheim met portaal om kunnen gaan, er hier ook profijt van hebben door gemakkelijker informatie te vinden denken aan roosterinformatie en cijferlijsten.

Toch als studenten gevraagd word om een cijfer te geven voor portaal (schaal 1 t/m 5) dan geeft de overgrote meerderheid een 3 en zelfs 177 respondenten maar liefst een 2. Deze cijfers zullen vooral zo laag zijn omdat er over portaal een soort van irritatie bestaat. In de enquete gaf meer dan 80% van respondenten aan dat een zoektocht op portaal naar iets vaak negatief uitpakt. Maar liefst 106 van de respondenten waren van een technische opleiding en gaf aan zichzelf technisch hoog in te schatten, en toch was een zoektocht naar bepaalde formulieren op het portaal vaak niet gelukt.

Al met al kunnen we concluderen dat Portaal op het gebied van het aanbieden van informatie niet slecht scoort. Kijkend naar de resultaten van de enquete kunnen we zeggen dat de hoeveelheid informatie over het algemeen ruim voldoende of zelfs als teveel wordt ervaren. De informatie die gemist wordt staat meestal wel op portaal, maar blijkt moeilijk vindbaar, zoals diverse formulieren. Als er op portaal wordt ingelogd krijgen studenten meestal een beeld van 'kijk eens wat Windesheim allemaal te bieden heeft' in plaats van dat het echt gericht is op de informatiebehoefte van de student.

Opvallend is dat technische en niet-technische studenten deze meningen vaak delen. Het verschil tussen deze twee groepen lijkt vooral te ontstaan als er gevraagd word om suggesties. Technische studenten zijn veel kritischer op portaal, en zien graag de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van portalen terug in het Windesheim portaal.

Enkele verbeter punten die wij hebben gevonden zijn:
∑ Studenten voorlichting geven over Portaal
∑ Gepersonaliseerde informatie
∑ Betere overzichtelijkheid
∑ Integratie met blackboard
∑ RSS feed of e-mail bericht bij wijziging
∑ Reserveren van lokalen/apparatuur
∑ Digitaal portfolio bijhouden


Bestand DownloadenStudiosus is een onderdeel van Student&Onderzoek