Studiosus.nl
Online Scripties & Verslagen

  De Telegraaf 7 weken 17 euro
  Vrij Nederland 8 nummers 8 euro

contacteer de auteur

Als liefde een obsessie wordt


Inleiding:
Belaging -het constant lastig vallen van iemand door hem of haar bijvoorbeeld voortdurend te volgen, in het oog te houden, te telefoneren en\of brieven te sturen - is een vorm van ongewenst gedrag waar talloze slachtoffers last van hebben en dat in Nederland op dit moment ( september 2000) nog niet strafbaar is. Belaging of het Engelse woord stalking, is in Nederland nog een relatief onbekend fenomeen. Belaging varieert van op zichzelf tamelijk onschuldige handelingen (opbellen) tot daden die zelfstandig als zware misdrijven gelden (escalatie tot moord en doodslag).
Op dit moment is onbekend hoe ernstig de situatie in Nederland is, dit komt enerzijds doordat stalking wordt niet geregistreerd als fenomeen anderzijds wordt stalking wordt veelvuldig niet als zodanig onderkend en benoemd.
Nog niet zo lang werd er in Nederland door de overheid en de media aandacht aan het verschijnsel stalking besteed. In de Verenigde Staten trok stalking de aandacht van de media en van politici aan het eind van de jaren tachtig en het begin van de jaren negentig. In deze gevallen ging het zonder uitzondering om beroemdheden. Onder andere werd in 1989 Rebecca Schaeffer, actrice in de televisieshow 'My sister Sam' doodgeschoten door John Bardo, een geobsedeerde fan die haar al twee jaar achtervolgde. Pas toen begon men de term stalking in de Verenigde Staten te gebruiken om dergelijk gedrag te omschrijven. In Nederland kreeg stalking de aandacht doordat de gitarist Harry Sacksioni en de Belgische zanger Koen Wouters last hadden/hebben van een stalker (een vrouw in deze gevallen) en doordat één van de indieners van het wetsvoorstel belaging, Dittrich, jaren geleden een slachtoffer was van belaging.
In deze scriptie wil ik onderzoeken in hoeverre slachtoffers gediend zijn met een strafbaarstelling van stalking. Daarnaast wil ik ook de Canadese wettelijke regeling over stalking bekijken en nagaan welke regeling de voorkeur verdient de bestaande Canadese regeling of de voorgestelde Nederlandse regeling.
Dit leidt tot de volgende probleemstelling:

In hoeverre zijn slachtoffers gediend met een strafbaarstelling van stalking en welke regeling verdient dan de voorkeur, de bestaande Canadese regeling of de voorgestelde Nederlandse regeling?

Om een goed inzicht in de te beschrijven materie te krijgen zal ik in hoofdstuk 2 de terminologie bespreken. Vervolgens zal ik in hoofdstuk 3 de huidige wettelijke mogelijkheden bespreken. In hoofdstuk 4 bespreek ik het voorgestelde wetsontwerp. In hoofdstuk 5 komt de Canadese wettelijke regeling over stalking aan de orde en in hoofdstuk 6 worden de beide wettelijke regelingen met elkaar vergeleken. De conclusie volgt in hoofdstuk 7. Het geheel zal worden afgesloten met een samenvatting in hoofdstuk 8 van deze scriptie.

Bestand DownloadenStudiosus is een onderdeel van Student&Onderzoek