Studiosus.nl
Online Scripties & Verslagen

  De Telegraaf 7 weken 17 euro
  Vrij Nederland 8 nummers 8 euro

contacteer de auteur

Het Kinderrechtenverdrag en zwerfjongeren
Een beschouwing van de implementatie van het Verdrag door de Nederlandse Staat in relatie tot de rechten & belangen van thuisloze jongeren

Inleiding:
In de huidige dynamische wereldgemeenschap speelt het internationale recht een ondersteunende en vaak ordenende rol. Transacties van goederen, diensten en kapitaal worden begeleid door tal van reguleringen opgelegd door Staten of Statengemeenschappen. De wereldgemeenschap van Staten, of het interstatelijke systeem , wordt onder andere gekenmerkt door samenwerking van regeringen die globale problemen gezamenlijk willen en moeten aanpakken. In de laatste decennia van de vorige eeuw en in het bijzonder na 1945 heeft het interstatelijke systeem sterke juridische en sociaal-politieke veranderingen doorgemaakt. Zo werden bijvoorbeeld de Verenigde Naties opgericht alsmede de Europese Gemeenschappen, en streefden vele oud-koloniale volkeren naar zelfdeterminatie. Diverse verdragen worden opgesteld ten einde samenwerking tussen Staten te bevorderen en de plichten van de Staten jegens de populatie binnen hun eigen territorium te bekrachtigen. En van de agendapunten van de internationale politiek is de schending van mensenrechten en daaraan gerelateerd de positie van het individu in het internationale recht. Overal ter wereld is er aandacht voor personen die mensenrechten schenden dan wel de schendingen ondergaan. Ook kinderen, een zeer kwetsbare groep, krijgen aandacht van regeringen en vele niet-gouvernementele organisaties. Om de positie van het kind te versterken en om bewustwording te kweken omtrent hun rechten werd te New York het Kinderrechtenverdrag opgesteld. Dit verdrag wordt aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 20 november 1989. De 54 artikelen behandelen op uitgebreide en 'gebiedende' wijze de rechten van kinderen en de plichten van Staten. Nederland heeft dit verdrag ondertekend en de plicht op zich genomen om zich aan deze afspraak te houden. De Nederlandse Staat zal derhalve als verdragspartij de rechten van kinderen moeten waarborgen.

Bestand DownloadenStudiosus is een onderdeel van Student&Onderzoek