Studiosus.nl
Online Scripties & Verslagen

  De Telegraaf 7 weken 17 euro
  Vrij Nederland 8 nummers 8 euro

contacteer de auteur

Internationalisatieproces van Middenbedrijven

In de voor u liggende beschrijvende case study, is het internationalisatieproces van middenbedrijven bekeken. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Smeva te Valkenswaard. Dit bedrijf wil gaan exporteren naar de Verenigde Staten en wil graag weten hoe andere bedrijven dit aangepakt hebben, zodat misstappen voorkomen kunnen worden. Er is gekozen voor het houden van interviews met andere bedrijven om zo de volgende hoofdvraag te kunnen beantwoorden.
Hoe ziet het internationalisatieproces naar de Verenigde Staten van succesvolle middebedrijven eruit en hoe ziet het internationalisatieproces van niet-succesvolle middenbedrijven eruit? En wat kan hieruit geleerd worden?

Opgemerkt dient te worden dat onder het internationalisatieproces in dit onderzoek echter niet het groeiproces wordt bedoeld, zoals vaak in de literatuur naar voren komt. Bekeken wordt niet de ontwikkeling van een bedrijf in internationalisatie (bijvoorbeeld een bedrijf dat doorgroeid van export naar directe investering). Gekeken wordt echter naar het geheel van activiteiten - die ondernomen worden - en beslissingen - die genomen worden - in het verloop van de ontwikkeling van het toetreden tot een bepaalde buitenlandse markt.

Bestand DownloadenStudiosus is een onderdeel van Student&Onderzoek