Studiosus.nl
Online Scripties & Verslagen

  De Telegraaf 7 weken 17 euro
  Vrij Nederland 8 nummers 8 euro

contacteer de auteur

IraniŽrs in Nederland.
Een onderzoek naar het verloop van het integratieproces van IraniŽrs in de Nederlandse samenleving.

Samenvatting
In deze scriptie wordt ingegaan op een onderzoek dat is uitgevoerd ten behoeve van de afronding van de master opleiding sociologie aan de rijksuniversiteit Groningen.

Het onderzoeksdoel van deze scriptie was:
In hoeverre zijn IraniŽrs geÔntegreerd in de Nederlandse samenleving?

De onderzoeksvragen die hierbij gebruikt zijn:

1. Langs welke dimensies vindt de aanpassing van migranten in een samenleving plaats?
2. Hoe kunnen we deze dimensies meten?
3. Hoe scoren IraniŽrs op deze dimensies?
4. Hoe hangen deze dimensies met elkaar samen?
5. Waarmee hangen verschillen in aanpassing (langs deze dimensies)samen?


De studie heeft binnen de Iraanse gemeenschap in Nederland plaats gevonden en betreft Iraanse mannen, vrouwen en jongeren ouder dan 17 jaar.

Bestand DownloadenStudiosus is een onderdeel van Student&Onderzoek