Studiosus.nl
Online Scripties & Verslagen

  De Telegraaf 7 weken 17 euro
  Vrij Nederland 8 nummers 8 euro

contacteer de auteur

Duurzaam ontwerpen voor mensen van vlees en bloed
Informatie voor ontwerpers voor het betrekken van menselijke factoren bij de ontwikkeling van duurzame producten

Samenvatting:
Dit verslag heeft betrekking op een onderzoek naar het betrekken van menselijk gedrag en menselijke behoeften in het ontwikkelingsproces voor duurzame producten.

Allereerst is er literatuuronderzoek gedaan. Daaruit bleek ten eerste, dat er weliswaar veel informatie voor ontwerpers beschikbaar is, maar dat deze nauwelijks is getest en vaak niet aansluit bij de informatiebehoefte van ontwerpers. Ten tweede kwam daaruit naarvoren, dat er nauwelijks communicatie is tussen verschillende disciplines. De sociale wetenschappen en de technologie zitten op verschillende sporen, ook waar het gaat om problemen die eigenlijk een multidisciplinaire aanpak vereisen, zoals het bereiken van duurzaam gedrag of het ontwerpen van betere duurzame producten.

Uit de literatuur kwamen aanwijzingen voor het ontwikkelen van duurzame producten en voor het ontwikkelen van gedragsverandering programma's. Informatie die betrekking had op het gedrag en de behoeften van consumenten en die van toepassing zou kunnen zijn voor ontwerpers is eruit gefilterd. Deze informatie is bewerkt en samengevat om als basis te dienen voor een enquete.

Vervolgens zijn deze richtlijnen en strategieŽn voorgelegd aan ontwerpers van duurzame producten. Onderzocht zijn de te verwachten duurzaamheid van de resulterende producten, de toepasbaarheid van de informatie en de aantrekkelijkheid van de informatie voor ontwerpers. Omdat het aantal respondenten beperkt is, was een kwantitatieve analyse van de resultaten niet mogelijk. De onderzoeksresultaten lijken erop te wijzen dat:

- ontwerpers een voorkeur hebben voor concrete, toepasbare informatie
- verschillende strategieŽn elk een eigen toepassing hebben in het ontwerpproces of bij de bewustwording van ontwerpers
- een strategie die inspireert en oproept om op een andere manier tegen het ontwerpen aan te kijken de voorkeur verdient


Bestand DownloadenStudiosus is een onderdeel van Student&Onderzoek