Studiosus.nl
Online Scripties & Verslagen

  De Telegraaf 7 weken 17 euro
  Vrij Nederland 8 nummers 8 euro

contacteer de auteur

Blogocratie: Hoe weblogs burgers weer bij de politiek betrekken (door Jeroen Steeman)
Bron: http://minitrue.nl/blogocratie (Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.)

Deze scriptie onderzoekt of weblogs in staat zijn om burgers te betrekken bij de politiek. Daarvoor wordt eerst de relatie tussen politiek, media en burgers uitgewerkt. Hierin komt naar voren dat alle drie in grote mate afhankelijk zijn van elkaar.

Vervolgens wordt de term weblog gedefinieerd als een webpagina waarin berichten op chronologische volgorde worden geplaatst. De eventuele extra functionaliteiten van onder andere commentaar en trackbacks stellen ons in staat om onderscheid te maken tussen lichte en zware weblogs.

Daarna worden weblogs bekeken vanuit drie invalshoeken; weblogs als nieuwsmedium, weblogs als discussieplatform en weblogs als gemeenschappen. De eerste invalshoek constateert dat weblogs bijdragen aan de democratisering van het nieuws. Iedereen kan met een weblog publiceren voor een potentieel miljoenenpubliek. De tweede invalshoek constateert aan de hand van het werk van Habermas dat weblogs in tegenstelling tot de traditionele media burgers in staat stelt om deel te nemen aan het publieke debat. De derde invalhoek tenslotte bewijst dat weblogs in staat zijn om een gemeenschap te herbergen. Een politicus kan hiermee zijn voordeel doen omdat de leden van een gemeenschap zijn boodschap willen verspreiden aan anderen.

De conclusie die we hieruit kunnen trekken is dat weblogs inderdaad in staat zijn om de burgers meer bij politieke zaken te betrekken, politici kunnen deze ontwikkeling een extra impuls geven door zelf weblogs op te zetten en door daarmee een actieve gemeenschap te laten vormen.

Bestand DownloadenStudiosus is een onderdeel van Student&Onderzoek