Studiosus.nl
Online Scripties & Verslagen

  De Telegraaf 7 weken 17 euro
  Vrij Nederland 8 nummers 8 euro

contacteer de auteur

Age–wage profiles; de verschillende doelen, empirie en model.


Inleiding
In deze bachelorscriptie, geschreven in het kader van het vak Economics of Organisation and Management 1 (7121) en met begeleiding van dr. R. Sloof, zal aandacht worden besteed aan het begrip age-wage profiles. Een age-wage profile schetst de samenhang van het loon van een werknemer met zijn productiviteit, gedurende zijn carrière. Deze samenhang kan echter verschillen naar gelang het doel van een age-wage profile. In hoofdstuk 3 worden zes doelen van age-wage profiles nader toegelicht. Deze zes doelen zijn respectievelijk, het investeren in human capital, het geven van inspanningsprikkels, matching principe, adverse selection, verzekeren tegen fluctuaties in het inkomen en als compensatie voor de stijging in het levensonderhoud met de jaren. Belangrijk bij alle zes de doelen is de age-wage premie, behandeld in hoofdstuk 2. Dit is het verschil tussen het loon van een werknemer op een bepaald tijdstip en zijn productiviteit.

In hoofdstuk 4 wordt gekeken of de economische verwachtingen met betrekking tot age-wage profiles terug te vinden is in twee empirische papers die betrekking hebben op economische theorie aangaande age-wage profiles. Kritisch zal worden geanalyseerd of de verwachtingen overeenkomen met de gevonden en gepresenteerde resultaten. In hoofdstuk 5 is zelf een opzet ontwikkeld voor een model. Hierin wordt getracht onderscheid te maken tussen een age-wage profile met als doel investeringen in human capital en een age-wage profile met een van de volgende doelen: het geven van inspanningsprikkels, matching principe, adverse selection, het verzekeren tegen fluctuaties in het inkomen of compensatie voor de stijging in het levensonderhoud met de leeftijd.

In hoofdstuk 6 zullen conclusies worden gerapporteerd naar aanleiding van de vorige hoofdstukken.

Bestand DownloadenStudiosus is een onderdeel van Student&Onderzoek