Studiosus.nl
Online Scripties & Verslagen

  De Telegraaf 7 weken 17 euro
  Vrij Nederland 8 nummers 8 euro

contacteer de auteur

De Acceptatie van Online Shoppen

amenvatting
Deze Bachelor thesis is gericht op het onderzoek naar de variabelen die de acceptatie van een online shop bij de Nederlandse bevolking beinvloeden. Het online shoppen is een relatief nieuwe bezigheid, en vandaar ook dat er met name in Nederland weinig onderzoek hierna is gedaan. Anders is dit in verschillende Aziatische landen en de VS. Door de onbekendheid hiervan kunnen ondernemingen in Nederland ook niet goed aangeven wat belangrijk is bij het (her)ontwerpen van een online shop. Dit onderzoek zal bestuderen welke variabelen het daadwerkelijke gebruik beinvloeden.

Na een literatuurstudie zijn er verschillende variabelen naar voren gekomen. Zo is er een utilitair deel, wat te maken heeft met het nut van de online shop, en een hedonistisch deel, wat te maken heeft met het vermakende aspect op de online shop. Deze twee delen vormen de onafhankelijke variabelen en beinvloeden de houding van de consument. Dit en de verdere weg naar het daadwerkelijk gebruik is verwerkt in een conceptueel model.

Het conceptuele model is geoperationaliseerd, zodat het gebruikt kon worden in de praktijk wat er uiteindelijk toe leidde dat respondenten benaderd konden worden. Zij werden namelijk gevraagd een enquete in te vullen. De daaraan ontrokken gegevens zijn geanalyseerd en op basis van deze gegevens zijn de conclusies getrokken. De enquete is via internet naar 650 consumenten gestuurd en dit leverde 170 respondenten op.

Met de gegevens zijn de verschillende relaties uit het conceptuele model geanalyseerd. Hierna is bepaald of de relaties ook in de praktijk stand hielden. De keuzes hiervoor zijn gebaseerd op zowel de statistische analyses als de reeds bestaande literatuur. De conclusies die hier uit leidden gaven aan dat vrijwel het gehele conceptuele model stand kan houden, met uitzondering van een relatie. Daarnaast is aangegeven in hoeverre de afhankelijke relaties, zoals houding verklaard worden door de onafhankelijke relaties, bestaande uit het utilitaire en hedonistische deel.

Verder is er in de conclusie aandacht besteedt aan de relevantie van dit onderzoek voor managers, die meer inzicht willen hebben in de belangrijke aspecten van een online shop, en voor de wetenschap. Het onderzoek heeft namelijk nieuwe kennis opgeleverd en is daarnaast een bevestiging van reeds uitgevoerde onderzoeken elders in de wereld. Tenslotte zijn er kanttekeningen geplaatst bij dit onderzoek, die veelal leiden tot aanbevelingen voor vervolgonderzoek.

Bestand DownloadenStudiosus is een onderdeel van Student&Onderzoek